Kontakt

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
E-mail szkoły: lo3@sosnowiec.edu.pl
Telefon: Tel.: 32-299-93-78, 32-299-89-42
Fax: 32-299-89-42
Adres szkoły: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114, 41-209 Sosnowiec