Kontakt

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3
E-mail szkoły: lo3@sosnowiec.edu.pl
Telefon: Tel.: 32-299-89-42,
Fax: 32-299-89-42,
Tel.: 32-299-93-78.
Adres szkoły: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114, 41-209 Sosnowiec
Informacja e-mail: lo3@sosnowiec.edu.pl, gim18@sosnowiec.edu.pl, sp48@sosnowiec.edu.pl